Hostal Empúries


Programa:  Reforma i ampliació del Hotel Empùries
Localització:  Empúries (Alt Empordà)
Superfícies:  2906 m2
Referència:   1005

L’encàrrec es concreta en la realització de l’ampliació de l’Hotel Empúries i l’adequació amb l’edifici existent, així com de l’entorn immediat. Consta d’ una banda, de la zona d’habitacions i un SPA, i d’altra banda, d’un nou espai per a banquets i congressos. El solar es troba a primera línia de mar davant de la platja Portitxol de l’Escala, davant de les Ruïnes d’Empúries.

.

Per una millor integració del conjunt amb l’entorn, el projecte s’implanta a través de terrasses i murs de pedra seca que estructuren el paisatge i que alhora suporten l’edificació a la qual fan de sòcol.

Sobre aquest sòcol es proposa construir paral·leles al mar, un sèrie d’edificacions en filera, tallades per petits carrerons perpendiculars al mar, que permeten el pas i l’escorrentia de les aigües pluvials. Aquest model d’implantació recorda els tradicionals petits nuclis de pescadors.

Aquestes edificacions es situen entre un pati i una terrassa ajardinada a sobre els sòcol donant al mar. Aquest patis servirà d’accés a les noves habitacions. La vegetació i els jardins es plantejan recordant els de tradició romana, entès en tots els sentits, tant visual com olfactiva i tàctil amb tres punts d’aigua i la plantació de vegetació autòctona i  plantes oloroses. Els jardins que queden per davant de l’edificació es plantejen amb plantes més baixes pròpies de les zones de rocalla de la costa.

 

.Aquest esquema compositiu permet conformar un conjunt d’habitacions que esdevenen petits apartaments sense cuina que gaudeixen de la vista a través de la pèrgola de la façana est. Algunes d’elles es desenvolupen en la planta primera i queden delimitades a través de terrasses a la catalana i cobertes vegetals.

         
A la zona de Spa, l’edificació (semisoterrada amb una coberta ajardinada) genera un rebaix en el terreny i el seu entorn immediat que es relaciona directament amb les terrasses i permet crear un espais interiors de relax i acolliment, sense afectar les habitacions, tant en tranquil·litat com en vistes. Es preveu una zona de recepció i de vestidors que permetran accedir a la zona de banys i a una piscina descoberta per l’estiu i una coberta més hivernal.

 Plànol del Estat actual.

Proposta

 .
.