CETAR Empordà (Centre d’Estudis sobre Territori i Arquitectura Rural)

CETAR neix de la voluntat de desenvolupar el coneixement sobre el territori i l’arquitectura rural de l’Empordà que pel seu gran valor patrimonial i mediambiental es tenen que respectar i considerar per a qualsevol intervenció tant arquitectònica com paisatgística.

Per complir amb aquests objectius CETAR té tres línia d’acció:

1.     la divulgació

2.     l’ensenyança 

3.     la investigació

Las línies temàtiques que es promouen en les nostres activitats són:

– L’integració amb l’entorn  tenint en compte el context històric i geogràfic del lloc

– L’utilització de tècniques tradicionals i materials autòctons de demostrada durabilitat.

– L’aprofitament dels recursos naturals.

– La utilització de noves tecnologies que optimitzin l’autosuficiència energètica.

– L’estudi de solucions pràctiques entorn a la bio-arquitectura

Començem per oferir cursos pràctics de construcció amb materials naturals com per exemple el fang, material utilitzat en en món ibéric i en part de la Edat Mitjana, en murs i voltes, la canya, com a solera als sostres.

L’objectiu dels cursos teórics i práctics es coneixer diferents estructures arquitectóniques en el seu context históric-geográfic, i aprendre a integrar una obra arquitectónica contemporánea amb el seu entorn natural e históric.

Posteriorment, volem oferir una formació de postgrau i introduirem noves activitats que abasten diferents matèries relacionades amb l’estudi del territori i l’arquitectura rural i ens permeten obrir noves línies d’investigació.

Lloc: la “Casa de Fang” a Rupià (Baix Empordà), un exemple d’arquitectura rural contemporànea amb sistemes constructius tradicionals, arofitant al máxim els recursos naturals, obtinguent un máxim d’autosuficiencia energética i contribuïnt a l’autosuficiencia alimentaria.