Casa a Porqueres


Programa:  habitatge unifamiliar aïllat
Localització:  Porqueres (Pla de l’Estrany)
Data construcció:  2008
Superfícies habitatge:  302 m2
Referència:   0505