Casa a Fontclara 2


Programa:  habitatge unifamiliar aïllat
Localització:  Fontclara (Baix Empordà)
Data construcció:   ????
Superfície habitatge: ??? m2
Referència:   ????