Casa a Matajudaica


Programa:  habitatge unifamiliar entre mitgeres
Localització:  Matajudaica (Baix Empordà)
Superficie construïda: 350 m2
Referència:  0805

El despatx va realitzar el projecte urbanístic d’implantació de tres vivendes , i va disenyar els diferents espais, qu’hauríen de ser  jardins o patis, junt amb les viviendes, tenint en compte que era un projecte comú, que es tenía d’ integrar en el poble, però que era un projecte de tres families amb tres formes diferents d’interpretar la seva forma de viure, per aixó cada vivenda té un estil molt determinat.