Masía a l’Estartit


Programa: Masía a l’Estartit
Localització: Estartit (Baix Empordà)
Data construcció: 2014
Superficíes: Masía: 341 m²
Referència: 0514

Reforma i ampliació d’una Masia ubicada a la plana del Baix Ter. L’intervencio es basa en l’adequació de l’antic edifici distribuït a dos nivells seguint el programa de necessitats dels propietaris. Es creen espais més confortables, lluminosos i amb una forta connexió amb la natura exterior. S’amplia a la part Nord-Oest en planta baixa, aconseguint solejar i obrir la sala d’estar cap al jardí, mantenint la volumetria original del cos principal. Aquesta ampliació de volumetria rectangular simple amb vuits i plens, fa de terrassa de la planta pis. S’accedeix a la casa des d’un pati de nova creació alliberant part de l’edificació existent a la cara Nord-Est, cosa que permet el refrescament de la casa per mitjans naturals amb l’ incorporació d’una petita bassa en un espai enjardinat. Els materials utilitzats per la reforma i l’ampliació son la pedra, la fusta i la canya com elements tradicionals en la construcció de coberts i pallisses de l’entorn, així com els arrebossats amb morters de calç i terres naturals. Tancaments de fusta pintada amb oli i pigments minerals. S’utilitzen sistemes estructurals tradicionals com la “volta catalana” per algunes estances i bigues de fusta.