Masía a les Gavarres


Programa:  Rehabilitació integral d’habitatge unifamiliar aïllat i d’esglèsia preromànica.
Localització:  Les Gavarres (Baix Empordà)
Data construcció:   2007
Superfícies habitatge:  960 m2
Referència:  Mas: 1700\ Ermita: 4005

Rehabilitació integral del Mas Vidal a les Gavarres, conservant l’estil barroc amb materials tradicionals de l’època. Al costat del mas hi ha una construcció molt interessant, coneguda com església vella del mas Vidal. Durant la restauració del mas, es va consolidar l’església per garantir la continuïtat d’una de les poques construccions preromàniques de la zona. També es va consolidar una construcció que havia servit de trull, possiblement de la mateixa època que el monestir alt medieval, el qual es va habilitar com a hivernacle.

 

Plànol de conjunt del mas Vidal i de la cel.la monástica de Sant Climent de Peralta

.
Destaca la cel·la monàstica de Sant Climent de Peralta. La troballa in situ d’opus signinum -consistent en una capa de morter impermeable típicament romà- a la coberta del transsepte ens fa pensar en que l’antecedent d’aquesta construcció havia estat un mausoleu paleocristià, que fou adaptat més endavant com a part d’una capella alt medieval.
.

Cel.la monástica de Sant Climent de Peralta. Estat Actual i Proposta

.
Mas Vidal. Estat Actual i Proposta

.

Façana Oest. Estat Actual i Proposta

.

Terrassa amb galería. Estat actual i Proposta

.

Façana Est. Estat actual i Proposta