Casa entre mitgeres a Banyoles


Programa: Rehabilitació d’habitatge unifamiliar
Localització: Banyoles (Pla de l’Estany)
Data construcció: 2005
Superficíes: 349 m² (PS=102 m² PB= 101 m² PP=101 m² PG= 45 m²)
Referència: 0105

Reforma d’un habitatge entre mitgeres, ubicat al casc antic de Banyoles. L’ intervenció es basa amb l’obertura i fluïdesa dels espais interiors cap el pati/jardí posterior, amb l’aprofitament màxim de la llum natural. La redistribució i ampliació d’alguns espais, respecten els elements existents propis de l’època (any 1932) com paviments hidràulics, tipologia de sostres, part de la fusteria i la façana del carrer restaurada amb morter de calç i pigments de terres naturals.  D’aquesta manera s’aconsegueix un habitatge més acollidor i lluminós sense perdre l’essència de l’espai.