Casa a Sant Iscle


Programa:  Habitatge plurifamiliar aillat.
Localització:  Sant Iscle (Baix Empordà)
Data construcció:   2009
Superfícies:  590 m2
Referència:  2704

Col.laboració: Vivian Hori Hawathorne

Aquest habitatge es troba en lo que era un marge situat al nord-est del poble de Sant Iscle. Segons la normativa urbanística la casa es tenía que situar en el sud de la parcel.la, pero al sud de la parcel.la tenía un marge amb uns roures. Hagués sigut més logic que la casa estigués orientada mes al nord, pero com que el roure es un arbre que perd les fulles, com a mínim permitía que a l’hivern entrés una mica de sol a la casa.