Casa a Parlava


Programa:  habitatge unifamiliar aïllat
Localització:  Parlavà (baix Empordà)
Data construcció:   1989
Superfícies habitatge:  166 m2
Referència:  0289