Casa a Mont-ras


Programa:  habitatge unifamiliar aïllat
Localització:  Mont-ras (Baix Empordà)
Data construcció:   2005
Superfícies habitatge:  699 m2
Referència:   1899