Casa a l’Escala


Programa:  reforma habitatge unifamiliar dins el casc antic.
Localització:  l’Escala (Alt Empordà)
Data construcció:   2010
Superfícies habitatge:  153 m2
Referència:   1707

Col.laboració: Mariana Mas

Aquesta casa conserva la tipología típica d’una casa de pescador amb pati. L’escala interior existent que interrompía la continuitat de l’espai a l’interior de l’habitatge es va desplaçar cap al pati com un volum adossat a la casa. Una petita piscina es va instal.lar en el nivell de l’átic.

                                      Estat actual. Planta baixa i vista del pati.
.. 
Proposta. Planta baixa i vista del pati amb l’escala.
.
Estat actual i proposta. Interior planta baixa.