Casa a Fontanilles


Programa:  habitatge unifamiliar aïllat amb picina i paisatgisme
Localització:  Fontanilles (Baix Empordà)
Data construcció:   2010
Superfícies habitatge:  1.475 m2
Referència:   0504

Publicat al País Semanal nº1.659

Col.laboració: Sergi Serra i Auquer

Aquest habitatge es va projectar en un terreny que antigament era un camp d’arrós, en una zona que formava part de la depressió de la plana de l’Empordá, que era una entrada de mar durant el secle XIV i que des-de llavors s’ha anat transformant en camps d’arrós. Com que el terreny s’inunda amb frequencia, era molt important fer una fonamentació flotant per a la casa. Es proposa un semisoterrani com el casc d’un vaixell, i es crea un especie de Puig (molt característica a la plana del Baix Emporda) que aixeca una mica la casa per protegirla de l’aigua i tenir vistes de tot el paisatge.