Casa a Fontclara


Programa:  Reforma d’habitatge unifamiliar dins el casc antic de Fontclara.

Localització:  Fontclara (Baix Empordà)
Referència:   2892
.
Reforma d’una construcció d’origen preromànic, ubicada al poble de Fontclara, que podría haver format part del conjunt del monestir preromànic dedicat a Sant Pau, com casa del delme. Posteriorment a aquesta intervenció, vam reformar altres edificis del poble,  des-de 1998 fins al 2005 i vam fer un projecte d’urbanització a l’exterior del nucli antic. Veure exemple de reforma any 2005.
.
Planol de Fontclara (Baix Empordà) on s’aprecìa el tramat urbà medieval i el monestir preromànic dedicat a Sant Pau.
.
.
.
Vista del monestir de Fontclara al S. XI.
.

L’edifici original es una construcció probablement romànica, d’una sola planta amb dues cruïlles. Tot i que aquesta construcció ha estat reformada i ampliada al llarg dels segles, encara es conserven elements arquitectónics molt singulars com l’arc interior, que vam restaurar i vam deixar vist a la planta pis.

.
.Reformes i ampliacions que es van fer del S. XVII al S. XIX.

                                                                     Planta Baixa                                                           Planta Pis

L ’intervenció es basa en conservar la volumetría actual del conjunt respectant les façanes que donen als carrers del poble, i guanyar llum i vistes a partir de obertures a la façana Est que dona a l’exterior del nucli antic. Antigament era una façana mitjera peró degut a que s’ha incorporat el terreny que s’exten per davant, ara es transforma en una façana important amb obertures que recordan les finestres gótiques.