Casa a Cruïlles


Programa:  Rehabilitació d’habitatge unifamiliar
Localització:  Cruïlles (Baix Empordà)
Data construcció:   2005
Referència:  3302

Reforma d’un habitatge entre mitgeres, ubicat al casc històric de la Vila de Cruïlles. L ’intervenció es basa en guanyar llum a partir del pati que obrim enderrocant estructures afegides i teulats en mal estat. D’aquesta manera es rescata el caràcter més essencial dels espais, donat per els materials i per les estructures utilitzades originalment. Els materials empleats a l’obra, son els tradicionals i típics de la zona, i en gran mida son de recuperació.

Per les reformes que s’efectuan, es conserva el sistema constructiu, i el model tipològic de l’habitatge actual sense afectar l’aspecte formal del conjunt. Referent a l’exterior, la imatge de aquesta casa es considera molt important per formar la façana de la plaça i estar al costat de la torre. En quan a la obertura que es fa per gaudir d’una terrassa a la planta golfes, es possible guanyar vista i rebre llum sense pujar en alçada. Així, es respecta totalment l’ imatge original al casc històric.

El jardí manté un caràcter agrest amb vegetació i recupera el tema d’aigua del pou existent i en bon estat, així com la bassa de pedra.