3 cases a Matajudaica


Programa:  Pla Especial i 3 habitatges unifamiliars
Localització: Matajudaica (Baix Empordà)
Data construcció:   2005
Referència: 1004

L’encarrec consisteix en executar el projecte de millora urbana d’un sector del municipi de Matajudaica. Aquest terreny es troba adossat al carrer perimetral que envolta el poble del costat nord.

Proposem una zona verda a la part Est del terreny i tres parcel.les orientades Sud-Nord per a habitatges unifamiliars.

 Els jardins orientats al sud disposen de porxos i pèrgoles oferint espais ombrívols protegits de la tramuntana. Al nord, les obertures de les façanes ofereixen vistes per sobre de la zona d’horts al final de les parcel · les.

Planta de conjunt i façanes

.
       Vistes exteriors e interiors.
         Bassa i jardí comú                                                        Porxo exterior d’una de les cases                        Bassa i paisatge