Casa a Llabià


Programa:  habitatge unifamiliar aïllat
Localització:  Baix Empordà
Data construcció:   2006-2008
Superfícies habitatge:  536 m2
Referència:   1102

Col.laboració: Sergi Serra i Auquer

Aquest edifici ve condicionat per la normativa que es va aplicar al pla parcial. L’integració d’aquesta casa está pensada amb l’espai  de l’entorn on s’ha ubicat el pla parcial, amb la forma plana de la parcel.la i amb la seva relació amb el paisatge amb vistes hacia la plana i els pirineus (que justament son al nord, amb el hándicap de la tramuntana), pero no es podíen evitar aquestes vistes. Per aixó es van construit portes corredisses que tencan hermeticament lo qual permet tenir aquesta relació amb l’espai (el paisatge) de l’empordá, aquesta doble dimensió d’integra-lo en el lloc i integrar-lo en “l’espai territorial”.

Publicat a la revista Vivir en el Campo Nº 93

Publicat a la revista Interiores Nº 128

Publicat al llibre Casas Espectaculares